oktober 10, 2023
 • home
 • //
 • artikelen
 • //
 • Zakelijke verhuizing vs. projectverhuizing: wat is het verschil? 
10 oktober, 2023

De zakelijke verhuizing als uitdaging

Als ondernemer of medewerker facilitaire dienst van een bedrijf of instelling, komt u vroeg of laat voor de uitdaging te staan om te verhuizen. Dit kan een grote impact hebben op uw bedrijfsprocessen en activiteiten. Bij een zorginstelling is die impact nog veel groter. Het betreft dan niet alleen de instelling en de spulletjes maar ook nog eens alle cliënten die in de instelling verblijven of wonen. Daarom is het belangrijk om een professionele verhuispartner te kiezen. Een verhuisbedrijf dat u helpt om de verhuizing zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

In de verhuissector worden verschillende soorten verhuizingen aangeboden, waaronder zakelijke verhuizingen en projectverhuizingen. Maar wat is het verschil tussen deze twee soorten verhuizingen? In dit artikel leggen we het u uit. 

Wat is een zakelijke verhuizing?

Een hand prikt een speld met een grote, rode knop vast op een zwart-witte routekaart

Een zakelijke verhuizing is een verhuizing van een bedrijf. Dit kan een verhuizing van een kantoor, een winkel of een ander soort bedrijfslocatie zijn. De zakelijke verhuizing is erop gericht om de bedrijfsprocessen niet of zo kort mogelijk tot stilstand te brengen. De zakelijke verhuizing kan behoorlijk van omvang zijn maar is desalniettemin doorgaans redelijk eenduidig en daardoor overzichtelijk. Zakelijke verhuizingen worden vaak uitgevoerd door een verhuisbedrijf dat gespecialiseerd is in zakelijke verhuizingen. Alle erkende verhuizers zijn ook gespecialiseerd in bedrijfsverhuizingen. 

Bij een zakelijke verhuizing is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren: 

 • Inboedel: Welke rol speelt de inboedel in de bedrijfsprocessen? 
 • Afstand: Hoe ver moet de inboedel vervoerd worden? 
 • Planning: Wanneer moet de verhuizing plaatsvinden? 
 • Communicatie: Hoe houden we iedereen goed op de hoogte van de verhuizing? 

 

Projectverhuizing 

Een projectverhuizing is een verzamelnaam voor meerdere verhuisprocessen die tegelijkertijd of stapsgewijs worden uitgevoerd. Het kan gaan om een bedrijf met meerdere divisies, fabrieken of om de bewoners van een (zorg)instelling. Projectverhuizingen worden vaak uitgevoerd door een verhuisbedrijf. 

Bij een projectverhuizing is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren: 

 • Complexiteit 

Een projectverhuizing is om uiteenlopende redenen complex. Door de grootte van het bedrijf of de (zorg)instelling bijvoorbeeld.  

Als er bij een zorginstelling 40 of 50 bewoners vanaf afzonderlijke wooneenheden moeten worden verhuisd, is dat een complex proces. Dat is het omdat we iedere bewoner toch op de persoonlijke wensen bedienen en goed bijhouden welke spullen bij welke bewoner horen. 

We zien een schakelkast met daarin snoeren in alle kleuren van de regenboog

Maar het kan ook te maken hebben met complexiteit van technologie. Denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van een laboratorium. We hebben dan te maken met o.a. onderzoeksapparatuur, koelinstallaties en monsters die op een specifieke temperatuur moeten worden bewaard.  

Door al deze verschillende processen en benaderingen neemt de complexiteit toe. Of de complexiteit bestaat uit meerdere verhuizingen binnen één totaalverhuizing en dat is één van de kenmerken van een projectverhuizing. 

 • Veiligheid
We zien kasten van stalen rasters waarin talloze veiligheidshelmen zijn opgeborgen. Zelfs aan de veiligheid van de helmen is gedacht..!

 Veiligheid is altijd van belang en gaat voor alles. Als verhuisbedrijf zijn we altijd zuinig op alle spullen van al onze klanten. Bij een projectverhuizing speelt veiligheid nog een andere rol. Wanneer het gaat om het verhuizen van een zorginstelling hebben we extra aandacht voor de patiënten, cliënten of bewoners. We houden niet alleen rekening met de veiligheid van deze, doorgaans kwetsbare, doelgroep. We hebben en houden ook oog voor hun gevoel van veiligheid.  

Maar het kan ook gaan om gevoelige apparatuur of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook daarvoor moeten vaak veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 

Bij PolderVerhuizingen zijn alle verhuizers VCA2 gecertificeerd. Dat betekent dat iedereen werkt met de milieu- en veiligheidsvoorschriften en hoe deze moeten worden nageleefd.  

 • Planning

Bij iedere verhuizing is planning belangrijk. Dat is bij een projectverhuizing niet anders. Wat wel verschilt is de omvang van de planning. Niet alleen omdat projectverhuizingen doorgaans groter zijn dan andere verhuizingen maar ook omdat de projectverhuizing, zoals hierboven beschreven, complexer is. Dat vergt een gedetailleerde planning en aanpak. Over deze planning moet doorgaans ook met verschillende partijen worden overlegd en afgestemd. 

 • Communicatie 

Tegen de achtergrond van een kantoor zien we een arm met daarop drie post its geplakt. Van voor naar achter staat daarfop de tekst 'To Do', 'Doing' en 'Done'
Tegen een achtergrond van grijze wolken zien we een mast met daarop 5 grotere en kleinere schotels. Ook bedrading om de mast overeind te houden

Hoe groter de instelling of het bedrijf dat verhuist, hoe meer mensen op enigerlei wijze met de verhuizing te maken krijgen. Daarom is informatieverstrekking bij een projectverhuizing ook omvangrijker. Daarbij moet in de communicatie rekening worden gehouden met verschillen in de ontvangers. In een (zorg)instelling gaat het bijvoorbeeld om het op de hoogte houden van bewoners, terwijl het verplegend of verzorgend personeel weer op een andere manier moeten worden geïnformeerd. Ook is het van belang om de juiste informatie bij de juiste personen te krijgen. Het voorkomen van informatie overload (alle informatie versturen naar iedereen) is minstens zo belangrijk.  

Verschil tussen zakelijke en projectverhuizingen 

Het belangrijkste verschil tussen een zakelijke verhuizing en een projectverhuizing is de schaal van de verhuizing. Een zakelijke verhuizing is een verhuizing van een bedrijf, terwijl een projectverhuizing een verhuizing is van een grote hoeveelheid spullen of woningen in één keer. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere verschillen tussen zakelijke en projectverhuizingen: 

 • De complexiteit van de verhuizing: Een projectverhuizing is vaak complexer dan een zakelijke verhuizing. Dit komt omdat er sprake is van een grote hoeveelheid spullen of mensen die verhuisd moeten worden. 
 • De veiligheid: De veiligheid is bij een projectverhuizing van groot belang. Dit komt omdat er vaak sprake is van kwetsbare spullen of mensen die verhuisd moeten worden. 
 • De planning: De planning van een                    projectverhuizing is vaak complexer dan de planning van een zakelijke verhuizing. Dit komt omdat er vaak sprake is van een strakke deadline en een grote hoeveelheid spullen of mensen die verhuisd moeten worden. 
  • De communicatie: Zowel bij een zakelijke als bij een projectverhuizing is communicatie belangrijk. Ook hier geldt: Bij een projectverhuizing is de communicatie omvangrijker. Ook is het van belang te zorgen dat de juiste informatie bij de juiste mensen terecht komt. 

   De Verhuispartner

  Een zakelijke verhuizing of een projectverhuizing is een belangrijke gebeurtenis voor een bedrijf of instelling. Daarom is het belangrijk om een professionele verhuispartner te kiezen die u kan helpen om de verhuizing zo soepel en efficiënt mogelijk. 

  Polderbedrijven beschikt over ruime expertise op het gebied van zowel de zakelijke verhuizing als de projectverhuizing. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van ons verhuisbedrijf. 

  Kunnen we verder ergens mee helpen?

  Open de chat
  1
  Vertel ons meer over jouw uitdaging
  Meer weten? Ik help je graag verder